ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(IST_G_Lyk)

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

  • Συνοπτική παρουσίαση περιεχομένου ενοτήτων
  • Χρονολογικοί πίνακες
  • Ορισμοί ιστορικών εννοιών
  • Ανάλυση ιστορικών Πηγών
  • Ερωτήσεις Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας
  • Αξιολόγηση